bus auto fiets
Contact

Bouwen

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning, −appartement of vrije kavel komt er veel op je af. Hoe ziet het proces er eigenlijk uit en met welke partijen heb je te maken? We hebben het in hoofdlijnen voor je uitgeschreven, met hieronder de stap Bouwen.

Eigendomsoverdracht grond

Nadat je jouw nieuwbouwwoning gekocht hebt en de nodige keuzes hebt gemaakt, begint het laatste en leukste gedeelte: jouw woning tot stand zien komen!

Zodra de bouw van je nieuwe woning start, ga je naar de notaris en word je officieel eigenaar van de grond. De notaris stelt de definitieve koopovereenkomst op, ook wel de leverings- of transportakte genoemd. Hierin staan alle afspraken die zijn gemaakt in de koop-/ aannemingsovereenkomst. De verkoper, de koper (dat ben jij) en de notaris ondertekenen de leveringsakte. De notaris zorgt hierna voor de inschrijving in het Kadaster. Hiermee is de eigendomsoverdracht een feit en worden de grondkosten betaald aan de verkoper. De rest van je hypotheek, de aanneemsom, wordt opzij gezet in het bouwdepot. Vanuit het bouwdepot betaal je de termijnfacturen van de bouw van je nieuwe woning.

Het kopen van een nieuwbouwwoning verschilt van het kopen van een bestaande woning. Een nieuwbouwwoning koop je bijvoorbeeld ‘vrij op naam’ (VON). Dat betekent dat je geen overdrachtsbelasting betaalt voor de overdracht. Daar staat tegenover dat je btw betaalt over de termijnen uit de aannemingsfacturen.

geld.jpg

Waarborgsom

Bij de aankoop van je nieuwbouwwoning betaal je ook een waarborgsom. Dit is een soort aanbetaling, om zeker te zijn dat je ook je financiële verplichtingen gaat nakomen. Deze waarborgsom is meestal rond de 10% van de totale koop-/aannemingssom. Dit kun je betalen vanuit spaargeld of vanuit een bankgarantie (in dat geval staat de bank garant voor de waarborgsom).

De waarborgsom wordt gestort op de rekening van de notaris, die dit bedrag in bewaring houdt. Wanneer je woning bij de officiële oplevering voldoet aan alle afspraken, wordt dit bedrag betaald aan de bouwer. Deze waarborgsom dient dus ook ter bescherming van jouzelf als koper.

Bouw en betaling van de woning

De bouw van je nieuwe woning start wanneer een vooraf bepaald percentage woningen van het project is verkocht. Dit percentage staat altijd in de koop-/aannemingsovereenkomst aangegeven en ligt meestal rond de 70%.

Het duurt gemiddeld driekwart jaar om een woning te bouwen. Dit is uiteraard afhankelijk van veel factoren, zoals het weer, de (bouwvak)vakanties en de levering van materialen. De bouw van je woning is opgedeeld in een aantal opeenvolgende fases, oftewel termijnen, die samen opgeteld de totale aannemingssom vormen. Per termijn betaal je een factuur. Over elke factuur wordt btw gerekend. De factuur krijg je van de aannemer en lever je in bij de instantie waar je hypotheek is ondergebracht. De hypotheekverstrekker betaalt de factuur dan rechtstreeks aan de aannemer.

Opbouw van de termijnen

Bij een nieuwbouwwoning verlopen de termijnen over het algemeen als volgt:

  • Aanvang grondwerk ten behoeve van de fundering. 10% van de totale aanneemsom. De bouwgrond wordt vlak gemaakt, zodat er gestart kan worden met de bouw;
  • Ruwe vloer begane grond gereed. 20% van de totale aanneemsom. Nadat de heipalen de grond ingeslagen worden, de funderingsbalken zijn gelegd en de installateur de riolering en het leidingwerk op de begane grond heeft aangelegd, wordt de ruwe vloer op de begane grond gerealiseerd;
  • De ruwe vloer tweede verdieping gereed. 10% van de totale aanneemsom. Nadat de dragende wanden, het binnenspouwblad (de binnenmuur), de gevelpuien en de kozijnen zijn geplaatst, kan ook de ruwe vloer van de tweede verdieping worden gerealiseerd;
  • Buitenspouwblad aangebracht. 10% van de aanneemsom. Ook wel de buitenmuur genoemd. Een spouwmuur bestaat uit twee afzonderlijke muren met daar tussenin een loze ruimte die wordt opgevuld met isolatiemateriaal;
  • Dak waterdicht gemaakt. 20% van de totale aanneemsom. De dakpannen, schoorsteen en goten zijn gelegd en een eventuele dakkapel en ramen zijn geplaatst;
  • Dekvloeren aangebracht. 10% van de totale aanneemsom. De afwerkvloer (bijvoorbeeld zandcement of anhydriet) is aangebracht op de begane grond en de verdiepingsvloeren;
  • Stuc-,spuit-, en tegelwerk klaar. 10% van de totale aanneemsom. Al het stuc-, spuit-, en tegelwerk in de woning zijn aangebracht;
  • Oplevering van de woning. 10% van de totale aanneemsom. De woning is helemaal gereed en klaar om ingericht te worden door de toekomstige bewoners.

Update status bouw

In de meeste gevallen ontvang je als koper periodiek een kopersnieuwsbrief over de voortgang van de bouw. Hierin wordt ook de bouwplanning opgenomen. Ook hebben projecten vaak een Facebook-pagina waar regelmatig updates worden geplaatst. Daarnaast blijft de kopersbegeleider natuurlijk ook beschikbaar voor vragen.

AdobeStock_22790943.jpeg

Kijkdagen

Per project zijn er standaard twee kijkmomenten waar je als nieuwe woningeigenaar voor wordt uitgenodigd: de start van de bouw (de eerste steen) of het hoogste punt en de realisatie van de binnenmuren en trappen. Op deze dagen mag je op de bouwplaats en/of in je woning in wording rondkijken.

Buiten de kijkdagen is het niet toegestaan om op de bouwplaats te komen in verband met veiligheidsvoorschriften. Uiteraard kun je wel regelmatig langskomen om vanaf de daarvoor aangegeven hekken te kijken hoe de bouw van je woning vordert!

Voorschouw

Het is bijna zover! De bouwer is klaar met bouwen en je woning is zo goed als gereed. Je ontvangt twee weken voor de officiële oplevering een uitnodiging voor de voorschouw. Tijdens dit bezoek word je ontvangen door de uitvoerder en mag je jouw woning zelf gaan controleren. Bekijk goed of alles voldoet aan wat je in de koop-/ aannemingsovereenkomst en leveringsakte met elkaar hebt afgesproken. Je bevindingen vul je in op een formulier dat je afgeeft aan de uitvoerder. Deze heeft vervolgens twee weken de tijd om eventuele gebreken te verhelpen.

sleutels.jpg

Oplevering

Na de voorschouw is het tijd voor de officiële oplevering. De opzichter (degene die de bouwer controleert gedurende het hele bouwtraject) loopt dan ook mee. Dit is voor iedereen een laatste check of alles is uitgevoerd zoals afgesproken in de koop-/ aannemingsovereenkomst en leveringsakte.

Is alles in orde en iedereen akkoord? Dan ontvang je de sleutel van je nieuwe woning en kan het genieten echt beginnen!