bus auto fiets
Contact

Kopen

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning, −appartement of vrije kavel komt er veel op je af. Hoe ziet het proces er eigenlijk uit en met welke partijen heb je te maken? We hebben het in hoofdlijnen voor je uitgeschreven, met hieronder de stap Kopen.

Tekenen koop-/aannemingsovereenkomst
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning heb je te maken met een koop-/aannemingsovereenkomst. Naast de ‘gewone’ koopovereenkomst is er ook de aannemingsovereenkomst. De aannemingsovereenkomst is nodig omdat je een stuk grond koopt van de ontwikkelaar en daarnaast de bouwer opdracht geeft om op dat stuk grond een huis te bouwen. Vandaar de naam koop-/ aannemingsovereenkomst.

De koop-/aannemingsovereenkomst is het document waarmee je de koop van de grond en de nog te bouwen woning officieel maakt. Zowel de bouwer als degene die gaat kopen, tekenen deze overeenkomst. Dit gebeurt in de meeste gevallen bij de makelaar.

Inhoud overeenkomst
In de koop-/aannemingsovereenkomst worden  onder andere de volgende gegevens officieel vastgelegd:

 • Het bouwnummer. De overeenkomst legt vast welk bouwnummer of bouwkavel je koopt.
 • De grondprijs. De prijs van de grond staat los benoemd in de overeenkomst.
 • De totale aanneemsom. Dit zijn de totale kosten voor het bouwen van de woning.
 • De omzetbelasting. Het percentage omzetbelasting dat je betaalt over de koop-/aannemingssom (bij een nieuwbouwwoning betaal je geen overdrachtsbelasting, maar omzetbelasting).
 • De bedenktijd. In de meeste gevallen heb je één week bedenktijd. In die week kan het contract nog ontbonden worden. Hierna kan de overeenkomst alleen ontbonden worden als wordt voldaan aan de ontbindende voorwaarden (daar komen we hieronder op terug).
 • De oplevering. Wanneer de woning wordt opgeleverd.
 • De termijnen en betalingsregeling. De grond is de eerste termijn die je betaalt en dat gebeurt veelal bij aanvang van de daadwerkelijke bouw. De aanneemsom is verdeeld in een aantal termijnen die zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw. Per termijn betaal je een percentage van de totale aanneemsom.
 • De rente. Bij aanvang van de bouw (en dus op het moment dat je de leveringsakte tekent bij de notaris) wordt er rente in rekening gebracht over de grondkosten en de aannemingssom. Daar tegenover staat dat je ook weer rente ontvangt over het deel van je hypotheek dat in het bouwdepot zit (de aannemingssom).
 • De ontbindende voorwaarden. Onder bepaalde voorwaarden kan er nog van de koop-/aannemingsovereenkomst worden afgezien binnen een bepaalde periode. Bijvoorbeeld als je de financiering van je nieuwe woning niet rond krijgt.
 • De opschortende voorwaarden. Soms staan er opschortende voorwaarden in de koop-/aannemingsovereenkomst. Dat betekent dat de overeenkomst pas echt in werking treedt als aan deze voorwaarden is voldaan. Denk aan het verkrijgen van een vergunning om te gaan bouwen. Hiervan word je op hoogte gesteld, zodat je weet op welke datum de koop-/aannemingsovereenkomst echt is ingegaan.
 • De woningborggarantie. Woningen worden doorgaans gebouwd en opgeleverd met woningborggarantie. Dit geldt voor alle woningen van KlokGroep. De woningborggroep is een groep van (elkaar aanvullende) ondernemingen, die voor de (woning)bouwsector certificering, advisering en toetsing & toezicht realiseren. Bij KlokGroep ontvang je op je nieuwe woning ook een woningborggarantie certificaat.

Definitief maken financiering
Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst heb je, in de meeste gevallen, acht weken de tijd om de financiering van je woning in orde te maken. Hoe je dit regelt, bepaal je zelf. Dit kan bijvoorbeeld rechtstreeks met je band of via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Op deze pagina lees je meer over de financiering van je nieuwe woning. In LIV, ons wooninspiratiecentrum, kunnen de hypotheekadviseurs van LIV Hypotheken de aanvraag officieel voor je indienen.